tisdag 1 juli 2008

FRA-lagen är ett faktum

Ja, det var ett litet tag sen, men FRA-lagen är nu ett faktum. Den röstades igenom med en knapp majoritet i Sveriges riksdag p g a att ett fåtal kritiker inom de egna (borgerliga) leden vek ner sig och röstade ja.. Så, vad återstår då för oss vanliga medborgare att göra? Ska vi svälja förtreten och (som vanligt) gorma lite framför teven eller ska vi nu äntligen börja agera?

Den 16 september öppnar riksdagen åter igen efter sommarens uppehåll till det som högtidligen kallas Riksmötets öppnande, och just den dagen planeras nu en större demonstration. Förhoppningsvis kan en sådan (förhoppningsvis rejäl) opinionsyttring från oss "vanliga" påverka åtminstone några ledamöter som tidigare visat sig brista i både civilkurage och personligt ansvarstagande!

Ni kan lugnt räkna med att undertecknad kommer att infinna sig på denna dag och för detta ändamål i rikets hufvudstad. Politikerna ska veta att vi varken har glömt, accepterat eller somnat! Om inte annat så bör de få veta att vi inte godtar deras förklaringar och försäkringar om privatlivets helgd och vår personliga integritet kommer att tillvaratas. Lagar som FRA-lagen kommer för eller senare att missbrukas! Och om det är någon lag som borde stiftas vad det gäller FRA (Försvarets radioanstalt) så är det begränsningar i deras verksamhet, för tidigare verkar de trots lagar som exempelvis Säpo är tvungna att anpassa sig efter ha agerat helt utanför alla ramar och alla kontrollmekanismer!?

Så! Slut upp i Stockholm den 16 september och visa dem vad ni tycker!

Mer att läsa om saken finns på
http://frapedia.se/wiki/Demonstrationen_i_Stockholm_den_16_september_2008 och
http://www.stoppafralagen.nu/node/33

.. och lite stöd i själva sakfrågan kan ni känna härifrån:
http://www.digitalidag.se/wiki/De_som_kritiserat_FRA-lagen

Tack för ordet!