söndag 23 september 2018

Inom kort

Detta är nog den "sömnigaste" bloggen som finns, mig veterligen. Men tanken är att jag inom kort kommer att skriva ett nytt inlägg och det ska handla om min Wegenerssjukdom (eller GPA som den numera kallas eftersom upptäckaren Friedrich Wegener tydligen var nazist). Först ska jag dock se om jag kanske kan ta några fotografier i sjukhusmiljö. Det uttrycks tydligt att fotografering på sjukhuset där jag vårdas (emellanåt) är helt förbjuden, men förhoppningsvis kan jag kanske få någon form av dispens eftersom jag endast kommer att fotografera mig själv.