torsdag 28 juli 2011

Hatets yttersta konsekvenser

Vi har faktiskt sett det förr. Vi har sett tidigare i historien hur en hatideologi frambringar massmord. I Stalins högsta drömmar skulle det inte finnas några kulaker, och följaktligen såg han sig tvungen att göra sig av med dem. I Hitlers högsta drömmar skulle det inte finnas några judar, åtminstone inte i Europa, och följaktligen såg han sig tvungen att göra sig av med dem.

Nu har samma fenomen givit sig tillkänna i Norge.


I den högerextrema terroristen Anders Behring Breiviks huvud ska det inte finnas några muslimer i Europa (och inte i Mellanöstern heller för den delen). Men han valde inte att starta sitt eget lilla privata terrorkrig direkt mot muslimer. Han valde att mörda främst ungdomar på ett tältläger anordnat av den norska motsvarigheten till SSU (AUF) endast för att han tyckte sig se dem som förrädare i sitt eget lilla hjärnspöke till krig mot islam...

Hatet mot vissa folkgrupper och mot vissa grupper av människor, utan urskilling, tog sig i Norge den yttersta konsekvensen! Och den yttersta konsekvensen är massmord!

Det urskillingslösa hatet är det vi nu och framgent bör opponera oss emot. Tanken på att "de är si och de är så" är bara roten. Sedermera blir detta till en vanföreställning om att alla människor som råkar tillhöra en viss grupp är på ett visst sätt. Detta kan i sin tur leda till hat mot den gruppen om man tycker sig se, eller faktiskt ser, den gruppen som något ont... Den yttersta konsekvensen att ett sådant hat är alltid och kommer alltid att vara massmord!


I efterdyningarna till det som hände i Norge i fredags (den 22 juli 2011) har det värmt mitt hjärta och mitt sinne att se norrmännens reaktion. Blomsterhaven, de historiskt stora folksamlingarna och politikernas (särskilt Jens Stoltenbergs) hållning, moral och värme talar sitt tydliga språk. De accepterar icke sådant våld! De låter sig icke kuvas! ... Norge, som upplevt den rasistiska nazismens ockupation 1940 - 1945 och så nu en vettvilling som på en hatets ideologis grunder angripit demokratin och folket, ser ut att stå starkare än någonsin!
Mitt recept för en bättre framtid för alla är i princip endast två punkter:
  • Se människor för vad de är - inte för vilken grupp de råkar tillhöra!
  • Angrip problem där de finns - inte där man utifrån någon ogrundad konspirationsteori tror sig veta att de finns, och belasta framför allt inte en hel grupp för något som de inte står för!

PS:
En mycket bra artikel av Ola Larsmo bör i det här sammanhanget uppmärksammas. Den handlar om hur vi väljer att uttrycka oss och om de yttersta konsekvenser som kan uppstå på grund av det. Du finner artikeln på http://www.dn.se/kultur-noje/essa/ola-larsmo-sa-kan-spraket-bana-vag-for-massmord DS

PPS:
"Sortera sopor, inte människor!" läst på Richard Wanglerts facebooksida (ursprungligen från klotter i Göteborg). DDS