måndag 8 juni 2009

Piratpartiet "vann" EU-parlamentsvalet i Sverige!

Ja, då var det klart att Piratpartiet kommer in i EU-parlamentet och att de tar (minst) ett mandat med ett stöd hos 7,1 % av valmanskåren! Rätt skönt och bra tycker jag eftersom jag själv röstade på just det partiet.

Mitt ställningstagande baserade jag, den här gången, på att Piratpartiet framför allt står för en framtidsinriktad politik där integritet och fri kommunikation på Internet är själva motorn. Dessutom var det ett starkt bidragande skäl, för min personliga del, att Piratpartiet uttalat sig på sin hemsida i frågan om vilken partigrupp man kan komma att ansluta sig till är förhållandevis öppen, med att:
"Det enda vi kan säga säkert är att vi inte kommer att gå med i gruppen för främlingsfientliga nationalistiska partier under några omständigheter, vad de än skulle kunna tänkas få för sig att säga eller göra när det gäller våra frågor. Det beror på att vi inte gillar dem, helt enkelt.

[...] grundtipset blir endera gröna gruppen eller liberala gruppen, beroende på deras dagsform när det gäller att värna medborgerliga rättigheter och försvara det öppna och demokratiska samhällets grundvalar."
(källa: http://www.piratpartiet.se/piratpartiets_strategi_i_europaparlamentet)
Ett huvudbry i sammanhanget är att Piratpartiet inte vill ställa in sig någonstans i den klassiska höger-vänsterskalan utan anser sig (fullt berättigat) vara ett.. låt mig kalla det ett särfrågeparti. Man tycker att de demokratiska fundamenten är viktigare än om huruvida snus ska få säljas i Österrike eller huruvida den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU ska förenklas eller regleras. Därvidlag tycker jag nog att man gör rätt! Särfrågan i det här fallet är så pass viktig att den inte kan jämföras med exempelvis ett hypotetiskt "Fritt snus i EU-parti". De demokratiska fundamenta som fri åsiktsbildning och fri kommunikation människor emellan utgör ger Piratpartiet både legitimitet och ett berättigande som politiskt särfrågeparti som vida överstiger småfrågorna (om jag får kalla dem så?) inom EU och i Sverige. Tidigare har alltid rätten att slippa bli övervakad av statsapparaten, myndigheter eller bolag i olika former varit garanterad. Denna rättighet är numera hotad och politiker på den klassiska skalan, allt ifrån höger till vänster, försöker på olika sätt montera ner den, genom bland annat Ipred, FRA-lagen, Telekompaketet och andra lagförslag.

Den som inte är (skäligen) misstänkt för något brott ska heller inte, under några som helst omständigheter, behöva känna att det ens finns risk för att någon eller några avlyssnar och samlar in uppgifter som rimligen bara berör en själv och eventuellt dem man själv aktivt väljer att kommunicera med! Så har det alltid varit tidigare, och bara för att kommunikation och åsiktsbildning numera sker på Internet är inget skäl att demontera dessa demokratiska fundamenta!

Vidare är det så klart även glädjande att Piratpartiet ganska effektivt knyckte potentiella väljare från det mer eller mindre rasistiska partiet Sverigedemokraterna och förhindrade dessa från att komma in i EU-parlamentet. :)

/ mvh sEt#

lördag 6 juni 2009

Nu även på Twitter

Mest för att se vad det hela handlar om och hur användbart det kan vara anslöt jag mig just till Twitter. Så får man se om man kanske blir "hooked".

Min twittersida är
https://twitter.com/Seth_Pylad

/ sEt#