lördag 1 december 2018

PGP/GnuPG-kryptering i Windows

Nu har jag skapat en ny sida på min webbplats om hur du kan kryptera (framför allt din e-post) under Windowsplattformen med hjälp av programsviten Gpg4win.
Länk till min sida: sethpylad.se/html/crypto.htmlEftersom jag inte har någon bra koll på hur det går till eller vilka verktyg man kan använda på andra operativsystem så länkar jag här bara till två sidor som behandlar ungefär samma krypteringsförfarande med GPGTools under macOS och med Thunderbird och Enigmail under Linux. I samtliga fall handlar det i grunden om kryptering med GnuPG (GPG).