måndag 30 april 2007

Växthuseffekten enligt Al Gore - En varning


Jag såg filmen/dokumentären En obekväm sanning ("An Inconvenient Truth") idag på TV4. I denna film så talar Al Gore (den före detta vicepresidenten under Bill Clinton i USA) om växthuseffekten, koldioxidutsläppen och vad vi kan göra åt problemet. Jag blev verkligen positivt överraskad av att se honom förklara på ett enkelt och ledigt sätt (lite väl enkelt emellanåt) vad framtiden med all sannolikhet kommer att innebära om vi som individer såväl som kollektivt inte börjar göra något åt utsläppen av framför allt koldioxid i atmosfären. Denne Al Gore som annars mest för mig har framstått som något av en tvålfager och deodorantad liten karriärist. Men efter att ha sett "En obekväm sanning" så börjar jag åtminstone ändra uppfattning en smula.

Ex-vicepresidenten förklarar skickligt och relativt engagerande sätt vad den globala uppvärmningen beror på, dess konsekvenser och så en del av vad man kan göra åt saken. Han kopplar också sitt engagemang i denna fråga till erfarenheter i sitt eget tidigare liv, vilket gör att man faktiskt tror på att han talar utifrån ett genuint intresse och inte enbart utifrån sina framtida karriärmöjligheter... Om det är presidentposten han är ute efter så skulle jag snarare tro att både filmen och engagemanget i koldioxiddebatten faktiskt försvårar hans eventuella chanser. Åtminstone med det politiska klimat som byggts upp i USA under George W Bush... Såvida inte det amerikanska folket har tröttnat på Bushadministrationens uppenbara kopplingar till framför allt oljeindustrin att man skulle kunna tänka sig att rösta på Gore bara för att ge Bush en ordentlig minnesbeta, sent omsider men ändå...

Ni kanske förstår att jag gärna pushar för filmen. Det gör jag verkligen! Det är nog den viktigaste dokumentären som kommit under senare år, i alla fall sedan Moore's "Bowling for Columbine" och "Fahrenheit 9/11", och om man tvivlar på att det över huvud taget existerar en global uppvärmning skapad av mänsklighetens utsläpp av s k växthusgaser i atmosfären - ja, då måste man nog dessvärre se filmen!

Två små frågor som jag dock ställer mig och som jag inte fick besvarade i filmen är a) i vilken grad naturen (?) i sig är självläkande och kan kompensera för åtminstone en del av effekterna och b) i vilken mån de så kallade biobränslena bidrar till koldioxidhalten? Den senare frågan tror jag dock handlar en hel del om vilka ämnen som redan ingår i biosfärens kretslopp gentemot om man plockar upp kol och olja och tillför mera koldioxid...

Men dessa frågor får man väl söka svar på från annat håll. För den intresserade så finns dock filmens huvudakliga webbsajt på www.climatecrisis.net, och där finns mer info att hämta!

PS: Sen fick man i och för sig inte någon som helst klarhet i varför Al's fru (Tipper Gore) är ett riktigt praktarsle.. Det var hon som både ville och försökte förbjuda obscena texter och "fula ord" i modern pop- och rockmusik. Hennes strävan på denna punkt ledde till de numera välkända Parental Advisory-etiketterna... vilka i och för sig snarare fungerar som bidrag till marknadsföringen av viss sorts musik än som avskräckande varningar! :D
DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar