lördag 13 februari 2016

Inloggningsfel (User Profile-problem)

Jag har råkat ut för detta en gång själv och fick då lite "hicka" så att säga, minst sagt. Jag trodde först att hela datorn, eller rättare sagt Windows, var kaputt och inte längre kunde användas.

Vad det handlar om är att jag startade datorn som vanligt men istället för att loggas in möttes jag av följande meddelande (som på bilden).


Alltså. Min användarprofil (User Profile) var skadad och jag kunde inte längre logga in. Eftersom jag bara har en användare (jag själv) på min dator så kunde jag inte göra någonting alls längre, och det var därför jag trodde att det var kört.

Men efter lite sökning på nätet hittade jag en lösning som fungerade för mig i alla fall, på answers.microsoft.com (Microsofts användarforum).

Vad det handlar om är att starta om datorn och trycka på F8-tangenten för att starta i Felsäkert läge med kommandotolk (som jag har för mig att det heter på svenska - på engelska är det i alla fall Safe Mode with Command Prompt). I själva kommandotolken skriver man sedan net user administrator password /active:yes för att aktivera Windows inbyggda administratörskonto. Password (lösenord) är valfritt och bör i så fall bytas ut mot ett eget. När man får ett meddelande om att kommandot utfördes korrekt så startar man om datorn genom att skriva shutdown -r (i kommandotolken alltså).

Därefter startade jag datorn och använde återigen F8 för att nu starta datorn i vanligt Felsäkert läge (Safe Mode) och välja det nu åtkomliga administratörskontot.

I detta startade jag registereditorn, som man kan starta som vanligt om man vet var programmets genväg ligger eller genom att trycka på Windowstangenten (den med en Windowslogga) och samtidigt trycka på r och sedan skriva regedit i rutan och starta programmet regedit.exe.

Varning:
Det gäller att följa instruktionerna noggrant när man ändrar något i registret eftersom man kan orsaka stor och oåterkallelig skada om man gör fel!

Gå till..
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Nu bör man nog istället följa Microsofts egna steg på support.microsoft.com, under Method 1 och punkt 4. Skillnaden mot tipset i den tidigare länken är att ändra värdena för RefCount och State men annars handlar det "bara" om att byta ut backupmappen (den med .bak) mot den aktiva (den utan .bak) och sedan ändra de hexadecimala värdena för RefCount och State till 0 (alltså en nolla) och klicka OK för båda.

Efter allt detta ska det, om det funkar som sig bör och som det ska göra, bara vara att stänga registereditorn, starta om datorn och nu logga in på sitt gamla vanliga användarkonto igen. :-)

Fler länkar:
expertreviews.com/HowToFix... eller
pcadvidor.co.uk/HowTo... (Denna även med en video med fix under Windows 10.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar